Història

Al número 40 del Carrer Comte Noñora; Ismael Pérez i Rossenda Alcaide, els nostres pares, van començar regentant una orxateria a mitjan 1969, amb el nom de "Orxata Castalia".

En el transcurs d'aquest mateix any, es va iniciar la producció i distribució d'orxata artesana a altres emplaçaments hostalers sota la denominació de "Orxata Ima".

Ismael Perez

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1980 es trasllada l'empresa familiar a l'Avinguda Caputxins, on encara la meva germana Immaculada Pérez regenta una orxateria a la qual l'orxata i ella mateixa donen nom.

Allà podeu gaudir del nostre preuat líquid ...

Horchata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració i venda conviure fins que em vaig traslladar, amb el pas del temps, a un emplaçament més d'acord a la producció i el volum que ja teníem.

A la nau 8 del polígon peri 11 em podeu trobar actualment fent granissats, aigua d'ordi i per descomptat, amb la mateixa qualitat i implicació que el 1969, orxata per a tota la província de Castelló.